Privacy Policy

Who we are

Our website address is: https://ts-timber.nl.

Cookies

This website doesn’t use cookies.

How long we retain your data

We don’t collect personal data about our customers automatically via this website. All the personal information about customers is collected via phone calls, email and mail contact and/or during personal meetings with the purpose of providing the service to our customers. We don’t store the information about our customers longer than necessary for providing those services and for the legal purposes.

Wie we zijn
Ons websiteadres is: https://ts-timber.nl.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
We verzamelen niet automatisch persoonsgegevens van onze klanten via deze website. Alle persoonlijke informatie over klanten wordt verzameld via telefoongesprekken, e-mail en mailcontact en/of tijdens persoonlijke ontmoetingen met als doel de service aan onze klanten te verlenen. We bewaren de informatie over onze klanten niet langer dan nodig is voor het leveren van die diensten en voor de wettelijke doeleinden.